Ombygning/renovering/optimering

Mange ældre maskiner kan med en ny styring fra Dansk Maskin Automation ofte gøres meget mere betjeningsvenlig, og i mange tilfælde også betydelig mere effektive, så produktionen på maskinen kan øges væsentligt samtidig med at energiforbruget pr. producerede enheder kan formindskes.